Izjava o privatnosti

Livris Hotel (Eleganter d.o.o.) vlasnik je i upravlja web stranicom: www.livrishotel.com  te ovim putem obavještavamo sve naše korisnike o načinima prikupljanja i obradi osobnih podataka na navedenoj web stranici.

Pitanja i pritužbe vezane uz politiku privatnosti i zaštitu osobnih podataka možete uputiti na mail adresu: info@livrishotel.com  ili poštom na adresu: Eleganter d.o.o., Rapska 12, 10000 Zagreb, Hrvatska.

PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca, fizičku osobu, čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Identitet osobe se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora poput imena, identifikacijskog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo u slučajevima kada nam svojom voljom pružite takve informacije. Podatke o Vama prikupljamo putem prijave na Newsletter ili putem ispunjavanja obrasca u hotelima ukoliko nam date privolu za informiranje. Također, trebate imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu automatski prikupljati putem naših internetskih servera ili upotrebom „kolačića“.

Primjeri informacija o korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije stranice i poveznice na našoj web stranici, vrijeme provedeno na stranici i najpopularnije ključne riječi koje korisnike vode do naše stranice, Vašu IP adresu, informacije koje se skupljaju putem kolačića, podatke Vašeg uređaja poput postavki hardvera, sistemske aktivnosti, vrste pretraživača itd.

OBRADA PODATAKA

Dobivene podatke upotrebljavamo u jednu ili više navedenih svrha:

  • radi personalizacije korisničkog iskustva (prikupljene informacije pomažu da bolje odgovorimo na individualne potrebe)
  • radi poboljšanja web stranice
  • radi uspostave primarnog kanala komunikacije
  • radi povremenog slanja e-poruka, koje se tiču povremenog primanja vijesti (ukoliko to želite) ažuriranja, informacija o uslugama…

POVEZNICE S TREĆIM STRANAMA

Na svojoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana (osim u slučaju kada Vam predlažemo ponudu povezanu s boljim doživljajem hotela i okolice).

UPOTREBA KOLAČIĆA

Kako bi saznali na koji način upotrebljavamo kolačiće, pročitajte našu Politiku o kolačićima.

ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

U cilju zaštite osobnih podataka koje šaljete preko ove web stranice, primjenjujemo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo svoju sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup Vašim osobnim podacima samo na one zaposlenike koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili neke koristi ili usluge. Osim toga, educiramo zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka

POHRANA I ROK ČUVANJA PODATAKA

Svi podaci pohranjeni su u bazama podataka i repozitorijima u Europskoj Uniji. Pohranjene podatke nećemo pohranjivati u državama izvan Europske Unije. Osobne podatke čuvamo i štitimo tijekom trajanja poslovnog odnosa te u skladu s pozitivnim propisima.

PRAVA POJEDINACA

Ukoliko želite znati posjedujemo li ili obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ukoliko želite pristupiti osobnim podacima koje imamo, molimo Vas da nas kontaktirate na : info@livrishotel.com.

Također, možete zahtijevati informacije o svrsi i načinu obrade podataka. Imate pravo na ispravak osobnih podatka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke, možete zatražiti da izbrišemo podatke ili prestanemo s njihovom obradom odnosno možete tražiti da prestanemo obrađivati osobne podatke u svrhe izravnog marketinga.

Na podneseni zahtjev za slanje osobnih podataka ne plaća se nikakva naknada. Ukoliko ne možemo udovoljiti zahtjevu u razumnom roku, poslati ćemo obavijest o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu, a ako zahtjevu ne možemo udovoljiti, poslati ćemo objašnjenje o razlozima zbog kojih nismo udovoljili zahtjevu.

OBAVJEŠTAVANJE O POVREDI OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestiti ćemo u roku od 72 sata Vas i nadležno nadzorno tijelo, putem elektroničke pošte, o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, eventualnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničavanje štetnih učinaka na pojedince.

Obavijest o povredi nećemo poslati ukoliko:

  • postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više neće doći do pojave rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • bi to predstavljalo veliki napor (u tom slučaju obavijestiti ćemo vas putem sredstava javnog obavještavanja ili ćemo poduzeti neku drugu jednako djelotvornu mjeru).
  • Povreda osobnih podataka predstavlja povredu sigurnosti koja dovodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

PRIVOLA

Korištenjem ove web stranice suglasni ste s našom Politikom privatnosti.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

U slučaju izmjene naše Politike privatnosti, obavijest o tome će biti istaknuta na našoj web stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.

Ova Politika privatnosti posljednji je put izmijenjena 01.07.2020.

PRAVO NA PRITUŽBU NADLEŽNOM TIJELU

Pritužbu na prikupljanje i obradu podataka možete poslati nadzornom tijelu u bilo kojem trenutku. U Republici Hrvatskoj pritužba se podnosi Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Livris Hotel   |   Rapska 12, 10000, Zagreb   |   Telefon: +385 1 6465 115   |   E-mail: info@livrishotel.com